Kaikki välittyy dokumentaatiosta

Luotettavia kliinisiä tutkimustuloksia sisältävä ASTRA TECH Implant System™ on poikkeuksellisen kattavasti dokumentoitu. Dokumentaatio on olennainen osa tuotteen kehitysprosessia.

Implanttituotteet on dokumentoitu laaja-alaisiin kliinisiin indikaatioihin kirurgiassa ja protetiikassa.
Tulokset ovat poikkeuksellisen hyviä tehokkuudessa ja luotettavuudessa sisältäen:

  • Korkean implanttien luutumis- ja onnistumisprosentin
  • Hyvin säilyneet marginaaliset luutasot, eli vähän tai ei ollenkaan muutoksia
  • Terveet peri-implanttikudokset
  • Saman optimaalisen kliinisen tuloksen yksi- ja kaksivaihe tekniikoilla
  • Luotettavat tulokset varhaisella ja välittömällä rasittamisella

Käynnissä olevilla kliinisillä tutkimuksilla ja tuotekehityksellä tähdätään haastavien tilanteiden ratkaisuihin sekä vaihtoehtoisten menetelmien kehittämiseen potilasmukavuuden lisäämiseksi. Tätä tavoitetta tukevat tärkeät tiedot, jotka saamme prekliinisistä in vitro ja in vivo tutkimuksista.

Tutkimustuloksemme ja dokumentaatiomme julkaistaan tieteellisissä julkaisuissa ja yhteenvedot näistä löytyvät.Tieteelliset tutkielmat ja dokumentaatioiden yhteenveto- kohdasta.

Julkaisut

Julkaisut


Lista ammattilehdissä julkaistuista alkuperäisistä artikkeleista koskien DENTSPLY Implants tuotteita

 
Kuinka lukea artikkelia.
 
049