Vakaa pehmytkudos ja marginaalisen luun säilyminen

DENTSPLY Implants Continuing to challenge with sound scienceBiologista kestävyyttä tarvitaan kauniiden, luonnollisen näkisten tulosten saavuttamisessa implanttipotilailla – pitkäkestoista marginaalisen luun ja ympärivän pehmytkudoksen harmoniaa.

Tämä harmonia on saavutettu, kun kaikki implanttijärjestelmän elementit – implantin rakenne, pintakäsittely ja abutmentin kiinnitys – toimivat sopusoinnussa biologian kanssa.

Biologinen kestävyys on kuitenkin matka, ei pelkkä päämäärä. Perusteellisten tutkimuksien ja tieteellisen perustan antamalla tuella voimme tuottaa todisteita biologisesta kestävyydestä, mikä johtaa optimaalisiin hammasimplanttihoitotuloksiin.

OsseoSpeed-implantteja tutkineiden, 5 vuoden aikana säilyneistä luumääristä implantin asentamisen ja rasittamisen jälkeen tietoja keränneiden prospektiivisten tutkimusten yhteenvedoissa todetaan pehmytkudoksen vakiintumista ja vain 0,3 mm:n verran keskimääräistä luun määrän muutosta.

Teemme jatkotutkimuksia, sillä olemme sitoutuneet tieteellisyyteen. Tarjoamme biologista kestävyyttä maailmassa, jossa kaikki voivat sydä, puhua ja hymyillä itsevarmasti – koska sillä on merkitystä..

Marginaalisen luun pitkäkestoista pysyvyyttäDENTSPLY Implants 98 percent survival rate

Vuonna 1986 julkaistiin arvioiva artikkeli, jossa kuvattiin marginaalisen luun uudelleenmuotoutumista hammasimplanttihoidossa. Tulokset osoittivat, että marginaalista luuta vähenee eniten varhaisessa paranemisvaiheessa ja ensimmäisen vuoden aikana käyttnotosta. Sen jälkeen marginaalisen luun uudelleenmuotoutuminen vakiintuu noin –1,5 mm 5 vuoden kuluessa. Tuloksista tuli yleisesti hyväksytty vakionormi marginaalisen luun uudelleenmuotoutumisen arvioimiseen.* Jotta voimme syventää osaamistamme, olemme tehneet systemaattisia kirjallisuushakuja ja -arvioita ja seuranneet ASTRA TECH Implant System -järjestelmän tuloksia luun säilymiseen ja uudelleenmuotoutumiseen liittyen.

Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että OsseoSpeed-implantteja ympärivä marginaalinen luu säilyy määritettyä vakionormia paremmin – jopa yli 5 vuoden kuluttua käytt notosta.**

 

Marginaalisen luun säilyminen ASTRA TECH Implant System™ -järjestelmälläDENTSPLY Implants Average bone level reduction only 03
 

ASTRA TECH Implants System -luumääräkaavio

Hakuehdot

  • Prospektiivisia tutkimuksia, jotka on julkaistu vertaisarvioiduissa lehdissä
  • Kokonaiskohorttitutkimuksia (vähintään 10 potilasta, joita seurattiin vähintään 1 vuoden ajan rasittamisesta)
  • Vakiomenetelmä (ilman luusiirteitä tai kalvoja, ilman välitöntä asettamista poistokuoppaan)
  • Marginaalisen luun säilymistä arvioitu implantin asentamishetkestä ja/tai rasitushetkestä

Tärkeät löydökset

  • 17 artikkelin tiedoissa havaittiin luumäärän muutoksen olevan keskimäärin 0,3 mm 5 vuotta implantin asentamisesta
  • 62 artikkelin tiedoissa havaittiin luumäärän muutoksen olevan keskimäärin 0,3 mm vuoden kuluessa implantin rasittamsiesta. Tilanne pysyi vakaana 5 vuotta.
  • Implanttien kokonaisonnistumistulos oli >98 %

Tutkimuksia tehtiin sekä opetuslaitoksissa että yksityisklinikoilla, ja niissä oli mukana sekä erikois- että yleishammaslääkäreitä.

 

* Vakionormi (alle 1 mm luukatoa ensimmäisen rasitusvuoden aikana ja alle 0,2 mm vuosittain sen jälkeen, mikä tasaantui likimäärin –1,5 mm:iin viiden rasitusvuoden jälkeen) seuraavien lähteiden mukaan: Albrektsson T. et al., Int J Oral Maxillofac Implants 1986;1(1):11-25, Albrektsson T. and Zarb GA., Int J Prosthodont 1993;6(2):95-105, Roos J. et al., Int J Oral Maxillofac Implants 1997;12(4):504-514.

**ASTRA TECH Implant System ‑järjestelmän taso perustuu tietoihin yli 62 artikkelista (julkaistu englanniksi vertaistarkistetuissa tieteellisissä lehdissä), joissa esitettiin radiologisia tietoja vähintään 10 potilaan tutkimuskohorteista, joille tehtiin vakiotyyppisiä kirurgisia toimenpiteitä ja joita seurattiin vähintään 1 vuosi rasittamisen jälkeen. Kirjallisuushaku syyskuussa 2014.

Menestyvässä implanttijärjestelmässä useat toisiinsa liittyvät ominaisuudet toimivat harmoniassa.

 

View the scientific review on Marginal bone maintenance and ASTRA TECH Implant System™.

 
049